ข้อมูลเกี่ยวกับตราประทับและประวัติของโรงงานนาฬิกาในยุโรปโบราณ

หัวข้อ

(1/4) > >>

[1] Catalog Junghans 1898

[2] Mark ของนาฬิกาโบราณยี่ห้อต่างๆ

[3] Schatz Clock เจ้าพ่อนาฬิกา 400 วัน

[4] Hubert Herr Black Forest Cuckoo Clocks

[5] Berger & Würker Clock

[6] Bäuerle Clock อีกหนึ่งยอดตระกูลนาฬิกา

[7] A. Willman & Co. Vienna Regulator Clock

[8] Kienzle Clock

[9] Franz Hermle & Söhne (FHS) Clock

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป