เทคนิคการดูแลรักษาและใช้งานนาฬิกาโบราณ

หัวข้อ

<< < (2/2)

[1] มาดูการขดสปริงเข้าตลับโดยใช้ Bergeon Mainspring Winding Set กันจ้า

[2] คู่มือการใช้นาฬิกา 400 วัน

[3] การดูแลรักษาและการซ่อมนาฬิกา Cuckoo เบื้องต้น

[4] ชำแหละนาฬิกา 400 วัน

[5] วิธีการถอดเครื่องนาฬิกาโบราณจากตู้ตั้งพื้น by ticktocktony

[6] การปรับศูนย์การแกว่งของนาฬิกาโบราณแบบตุ้มแกว่ง

[7] เทคนิคการหยอดน้ำมันเครื่องนาฬิกาโบราณ by ticktocktony

[8] ขั้นตอนการแขวนนาฬิกาไหมซอ

[9] Dr. Time's Clock Repair

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[*] หน้าที่แล้ว