บอร์ด: คลังความรู้เกี่ยวกับนาฬิกาโบราณ > เทคนิคการดูแลรักษาและใช้งานนาฬิกาโบราณ

คลิปวีดีโอการแก้ปัญหาเบื้องต้นถ้านาฬิกา Cuckoo ไม่เดิน (ภาษาอังกฤษ)

(1/1)

Saven:
http://www.youtube.com/v/K04b6Cu9c84?version=3&hl=en_US

Source: http://www.black-forest.org/

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ