บอร์ด: คลังความรู้เกี่ยวกับนาฬิกาโบราณ > เทคนิคการดูแลรักษาและใช้งานนาฬิกาโบราณ

คลิปวีดีโอการแก้ปัญหาระบบกล่องดนตรีของนาฬิกา Cuckoo รุ่นสามถ่วง (ภาษาอังกฤษ)

(1/1)

Saven:
http://www.youtube.com/v/Ym0aRB8rCfg?hl=en_US&version=3

Source: http://www.black-forest.org/

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ