เทคนิคการดูแลรักษาและใช้งานนาฬิกาโบราณ

หัวข้อ

(1/2) > >>

[1] คลิปวีดีโอการแก้ปัญหาเบื้องต้นถ้านาฬิกา Cuckoo นกไม่ร้อง (ภาษาอังกฤษ)

[2] คลิปวีดีโอการแก้ปัญหาระบบกล่องดนตรีของนาฬิกา Cuckoo รุ่นสามถ่วง (ภาษาอังกฤษ)

[3] คลิปวีดีโอการแก้ปัญหาเบื้องต้นถ้านาฬิกา Cuckoo ไม่เดิน (ภาษาอังกฤษ)

[4] คลิปวีดีโอการติดตั้งนาฬิกา Original Black Forest Cuckoo Clock (ภาษาอังกฤษ)

[5] "My Clock Keeps Stopping"- How to set the beat.

[6] Repairing Ansonia Clock Movement. O.C. Clock Repair by John Furcean

[7] เทคนิคการเปลี่ยนหนังหุ้มค้อนนาฬิกาสามลาน โดย...เซียนอั๋น

[8] Tips: การใช้ตัวดูดความชื้น(Silica Gel) ใส่ไว้ในตู้นาฬิกา

[9] คู่มือการใช้งานนาฬิกาตั้งพื้น Kieninger

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป