บอร์ด: แบ่งปันนาฬิกาโบราณ และนาฬิกา Cuckoo > กระดานดำออนไลน์

Magnificent Musical Gothic Trumpeter Clock made by Emilian Wehrle, Circa 1875

(1/1)

Saven:
Source: http://blackforestclocks.org/2014/12/rare-early-exotic-beha-cuckoo-clock-with-exposed-bird-and-eye-automata-augenwender-circa-1860/
Posted on August 5, 2015 by admin of blackforestclocks.org

Thank you so much.
Suparchw

http://www.youtube.com/v/UVzFsr0iIN8?version=3&hl=en_US

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ