บทความน่ารู้เกี่ยวกับนาฬิกาโบราณ

หัวข้อ

<< < (2/19) > >>

[1] นาฬิกาสามลานช้างสามเศียร โดย...เซียนอั๋น

[2] การปรับเวลาให้เร็วขึ้น หรือ Daylight Saving Time ของ The Clockmakers' Museum, UK

[3] ชื่อแส้ (Named German Gongs )

[4] นาฬิกาครุฑตู้หนัก ของดีมีตำนาน โดย...เซียนอั๋น

[5] นาฬิกาเก๋าเก่าในเมืองไทย โดย...เซียนอั๋น

[6] นาฬิกาตั้งโต๊ะ ๒๐๑๗ โดย...เซียนอั๋น

[7] เล่าเรื่องนาฬิกาปู่นก(ต่อ) โดย...เซียนอั๋น

[8] นาฬิกาตู้ไทยไม่ใช่กระแส โดย...เซียนอั๋น

[9] นาฬิกากรมพระยาดำรงฯ โดย...เซียนอั๋น

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

[*] หน้าที่แล้ว